Príspevky

ÚČASTNÍCI 26.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS PAVIČKA Sečovce

ÚČASTNÍCI 26.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS BRNĚNSKÝ VALÁŠEK Brno Česko

ÚČASTNÍCI 26.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS GORALIK Kežmarok

ÚČASTNÍCI 26.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: ZPiT GRZEŚ Pulawy Poľsko

ÚČASTNÍCI 26.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS MAGURÁČIK Kežmarok

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS JADLOVČEK Margecany

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS VENČEK Poprad

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS MAGURÁČIK Kežmarok

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS LELUJA Česko

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS JÁNOŠÍČEK Svit

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS GRBARČIETA Bratislava

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS LOMNIČANIK V. Lomnica

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS ZEMPLÍNIK Michalovce

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS LETNIČKA Poprad

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS STOŽKÁRIK a DFS PONIČAN

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS GORALIK Kežmarok

ÚČASTNÍCI 25.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS PODTATRANČEK V. Lomnica

ÚČASTNÍCI 24.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS PODTATRANČEK V. Lomnica

ÚČASTNÍCI 24.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS LOMNIČANIK V. Lomnica

ÚČASTNÍCI 24.roč. MF DFS KROJOVANÉ BÁBIKY: DFS JÁNOŠÍČEK Svit